Ouderen blijven steeds langer thuis wonen | Stannah

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis. Vooral op hogere leeftijd neemt het aantal alleenwonenden toe. Van de 80- tot 89-jarige vrouwen woont de helft nog thuis. En voor de mannen is dat 1 op 4. Ten opzichte van 2007 zal tegen 2021 het aantal alleenwonende 80-plussers toenemen met 49%. Van alle alleenwonenden zullen dan 6 op 10 minstens 55 jaar zijn. 17% zelfs 80 jaar en ouder. Dit blijkt uit het Vlaams ouderenbeleidsplan.

Geschreven door Stannah

Gezond en vitaal

Ruim driekwart van de ouderen die nog zelfstandig thuis woont, voelt zich gezond en vitaal. Ze ondervinden geen beperkingen in hun dagelijks functioneren. De 75-plussers die dat wel doen, noemen huishouden, traplopen, boodschappen doen en een bad of douche nemen als obstakels. Thuiszorgers of mantelzorgers kunnen huishoudelijke taken uit handen nemen en boodschappen doen als dat nodig is. Als thuiswonende ouderen beperkingen hebben, zijn aanpassingen in huis soms nodig. Denk aan het verwijderen van opstapjes, het plaatsen van handvaten in badkamer en toilet of het laten plaatsen van een traplift.

Mantelzorg en thuiszorg

Vaak worden thuiswonende ouderen geholpen en verzorgd door mantelzorgers (familie, vrienden, buren). Thuiszorg kan ook nodig zijn. De Vlaamse overheid kan een rol spelen bij het langer thuis blijven wonen door het geven van informatie en advies.

U leest meer over de rol van de Overheid in dit artikel over langer zelfstandig thuis wonen.

 

Langer thuis wonen met hulp van Stannah

Stannah begrijpt maar al te goed dat mensen het liefst in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Een Stannah traplift maakt dit mogelijk.

Dus zet uw leven in de lift en bel Stannah vandaag voor een vriendelijk advies of vrijblijvende informatie over een traplift (0800 – 5066).

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden die in uw situatie het beste aansluiten bij uw wensen en behoeften.