Wereld Diabetes Dag: handel vandaag, verander de toekomst | Stannah

Wereld Diabetes Dag: handel vandaag, verander de toekomst.

Stannah sluit zich aan bij de grootste diabetes bewustwordingscampagne, iedereen heeft recht op een gezonde toekomst

Geschreven door Stannah

Wereld Diabetes Dag

 

Het recht op een gezonde toekomst zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Het is niet alleen een recht, maar ook iets dat sterk afhankelijk is van onderwijs, voorlichting en bewustwording.Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen die de meest getroffen groep vormen. Zij zouden makkelijker toegang moeten hebben tot zorg en onderwijs om op deze manier beter met diabetes om te kunnen gaan en zo hun gezondheid te verbeteren.

Graag brengt Stannah deze zeer belangrijke datum onder de aandacht en hoopt op deze manier de bewustwording te bevorderen. Hopelijk zal dit mensen motiveren om zich op diabetes 2 en andere diabetescomplicaties te laten testen.

“Diabetes veroorzaakt niet alleen verwoestend persoonlijk leed, het is ook een zware economische last voor landen over de hele wereld. Naarmate het aantal gevallen van diabetes toeneemt, neemt ook de behoefte aan gezondheidszorg toe. Minder voor de hand liggend is het effect op de economie als geheel, maar het is duidelijk dat een ongezonde bevolking niet in staat is haar potentieel om bij te dragen aan de economische ontwikkeling te benutten” Sir Michael Hirst President, (Internationale Diabetes Federatie. IDF Diabetes Atlas, 7e ed. Brussel, België: Internationale Diabetes Federatie, 2015.)

Wanneer we aan het huidige scenario denken, wat moet er dan gedaan worden? Laten we beginnen met het begrijpen van wat de Wereld Diabetes Dag precies beoogt en waarom dit jaar de focus ligt op hoe diabetes vrouwen over de gehele wereld treft.

Diabetes: Een wereldwijde noodsituatie

De Wereld Diabetes Dag organisatie is s ’werelds grootste diabetesbewustwordingscampagne die wordt georganiseerd door de Internationale Diabetes Federatie (IDF). Ze bereikt een wereldwijd publiek van naar schatting meer dan 1 miljard mensen in meer dan 160 landen. De campagne vestigt de aandacht op kwesties die voor de diabeteswereld van het grootste belang zijn en houdt diabetes stevig in de publieke en politieke schijnwerpers.

De Wereld Diabetes Dag (WDD) werd in 1991 door de IDF en de Wereldgezondheidsorganisatie opgericht. Vanaf 2006 is de Wereld Diabetes Dag een officiële dag van de Verenigde Naties.

De campagne wordt vertegenwoordigd door een logo met een blauwe cirkel dat in 2007 is aangenomen. De blauwe cirkel is het wereldwijde symbool voor diabetesbewustzijn en symboliseert de eenheid van de wereldwijde diabetesgemeenschap als reactie op de diabetesepidemie.

De drie belangrijkste soorten diabetes

belangrijkste soorten diabetes

 

Type 1-diabetes Type 2-diabetes Zwangerschapsdiabetes
• Risicofactoren: familiegeschiedenis van diabetes, genetica, infecties en andere omgevingsinvloeden • Risicofactoren: overgewicht, weinig lichaamsbeweging, slechte voeding, genetica, familiegeschiedenis van diabetes, geschiedenis van zwangerschapsdiabetes en hoge leeftijd. •Komt tijdens de zwangerschap voor.
• Verschijnt plotseling en is momenteel ongeneeslijk. • Kan jarenlang onopgemerkt blijven en niet gediagnosticeerd worden. • Kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s voor zowel moeder als kind
• Zonder insuline zal een persoon met type 1-diabetes het niet overleven. • Kan vaak door middel van veranderingen in de voeding en lichamelijke activiteit verbeterd worden. Soms is medicatie vereist. • Geassocieerd met een verhoogd risico voor zowel moeder als kind om later in hun leven type 2-diabetes te ontwikkelen.

 

Diabetes: Feiten & Cijfers

Laten we beginnen met het analyseren van het verschil tussen diabetes in stedelijke gebieden en op het platteland.

Verschil tussen diabetes in stedelijke gebieden en op het platteland

Source: International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2015.)

Het verschil is verbluffend. De prevalentie van diabetes in stedelijke gebieden kan een indicatie zijn van hoe een ongezonde levensstijl een directe invloed kan hebben op bepaalde soorten diabetes. Maar er zijn ook andere feiten over diabetes die even verrassend zijn, zoals:

 • 1 op 11 volwassenen heeft diabetes.
 • Driekwart van de diabetespatiënten woont in lage- en middeninkomenslanden.
 • In 2040 zal 1 op 10 volwassenen diabetes hebben.
 • 000 kinderen hebben type 1-diabetes.
 • 46,5% van de volwassenen met diabetes zijn niet gediagnosticeerd.
 • Elke 6 seconden sterft iemand aan diabetes.
 • 12% van de werelduitgaven wordt besteed aan diabetes.
 • 1 op de 7 geboorten wordt beïnvloed door zwangerschapsdiabetes.
 • Momenteel hebben naar schatting 415 miljoen volwassenen diabetes. Er zijn ook 318 miljoen volwassenen met een verminderde glucosetolerantie, waardoor ze een groter risico lopen om de ziekte in de toekomst te ontwikkelen.

Vrouwen en Diabetes

 

Vrouwen en Diabetes

Alle vrouwen die het risico lopen om diabetes te krijgen of al met diabetes leven, moeten in gelijke mate toegang hebben tot essentiële diabetesgeneesmiddelen, -technologieën, zelfscholing en voorlichting. Dit is de enige manier voor deze vrouwen om type 2-diabetes te voorkomen. De sociaal economische omstandigheden van meisjes en vrouwen met diabetes maken vroegtijdige opsporing, diagnose, behandeling en zorg bijzonder moeilijk of helemaal niet mogelijk in ontwikkelingslanden. Bovendien worden zij meer blootgesteld aan de grootste risicofactoren, zoals slechte voeding, onvoldoende lichaamsbeweging, roken en schadelijk alcoholgebruik.

Zwangerschapsdiabetes kan ook een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid van zowel moeder als kind en in veel gevallen kan type 2-diabetes zich verder ontwikkelen. Een meisje of een vrouw met diabetes heeft dubbel zoveel last van discriminatie. Dat komt door haar gezondheidsstatus en de ongelijkheden in een door mannen gedomineerde samenleving.

Bekijk enkele feiten over diabetes bij vrouwen:

 • Er leven momenteel meer dan 199 miljoen vrouwen met diabetes. Er wordt verwacht dat dit aantal in 2040 zal zijn gestegen tot 313 miljoen;
 • Diabetes is wereldwijd de negende doodsoorzaak bij vrouwen en veroorzaakt jaarlijks 2,1 miljoen doden;
 • Vrouwen met type 2-diabetes hebben bijna tien keer meer kans op coronaire hartaandoeningen dan vrouwen zonder diabetes;
 • Vrouwen met type 1-diabetes hebben een verhoogd risico op vroege miskramen of een baby met afwijkingen;
 • 1 op de 7 geboorten wordt bemoeilijkt door zwangerschapsdiabetes;
 • Tot 70% van de type 2-diabetes gevallen kan voorkomen worden door een gezonde levensstijl;
 • 70% van de vroegtijdige sterfgevallen onder volwassenen is grotendeels te wijten aan gedrag dat tijdens de tienerjaren is begonnen;
 • Vrouwen zijn de poortwachters van wat er thuis gegeten wordt en het creëren van levensstijlgewoonten. Daarom hebben zij de mogelijkheid om aandacht voor voorzorgsmaatregelen in het huishouden en daarbuiten te vragen.

Wat moet eraan gedaan worden?

Diabetes: wat moet eraan gedaan worden?

 

Er is meer voorlichting nodig om de diagnose en het beheer van alle soorten diabetes te verbeteren en leefstijlveranderingen te bevorderen die de toename van type 2-diabetes vertragen. Hoewel onderwijsprogramma’s kunnen bijdragen tot een vermindering van het aantal diabetespatiënten, is er behoefte aan gezondheidsvoorlichting op grote schaal om gedragsveranderingen ter voorkoming van type 2-diabetes te stimuleren. Een vroege diagnose kan gezondheidscomplicaties van mensen die niet gediagnosticeerd zijn voor type 2-diabetes op lange termijn voorkomen of vertragen. Er is vooruitgang geboekt met de invoering van screeningprogramma’s. In 32 landen over de hele wereld zijn inmiddels risicoscores voor het voorspellen van diabetes getest.

Op deze manier kunnen lokale overheden en belanghebbenden beoordelen hoe hun stad momenteel presteert op het gebied van type 2-diabetes preventie.

Steden die de diabetespreventiescore uitvoeren, zullen op zes belangrijke vlakken beoordeeld worden:

 1. Geschikte plekken om buiten sport te kunnen beoefenen.
 2. Toegang tot gezond voedsel
 3. Toegang tot drinkwater
 4. Voorlichting over gezonde keuzes in scholen
 5. Uitgevoerd preventiebeleid
 6. Toegankelijke informatie over gezonde keuzes

Diabetes in België

Hoe ziet het plaatje eruit in België? Volgens de Belgische Wereld Diabetes dag website zijn er in België geen exacte cijfers over het aantal mensen met diabetes en het jaarlijks aantal nieuwe gevallen beschikbaar. Dit komt omdat er geen systematische registratie is bij het vaststellen van diabetesgevallen. Wel is het mogelijk om een schatting op basis van gegevens uit de ziekteverzekering (geneesmiddelenverbruik) en de Belgische Gezondheidsenquête te maken. Op basis van die gegevens is er vastgesteld dat het aantal mensen met diabetes de afgelopen decennia meer dan verdubbeld is. De prevalentie van diabetes voor België wordt door het IDF geschat op 8% van de volwassen Belgische bevolking of 1 op 12 volwassenen. Volgens voorspellingen zal dit minstens oplopen tot 9,6% of 1 op 10 volwassen Belgen in 2030. Alles samengenomen, zijn er dus ruim 1 miljoen Belgen met hoge bloedsuikerwaarden die in aanmerking komen voor de preventie en behandeling van diabetes of verwikkelingen. De Diabetes Liga is actief gaan inzetten op de preventie van diabetes bij hoogrisicopersonen door verschillende projecten. “De Diabetes Liga zal adviseren, informeren, en verschillende materialen en projecten uitwerken die nodig zijn om de preventie van type 2-diabetes verder helpen vorm te geven.”